LĪMES

  • 88-M
pdf-logo-small
88M tehniskie dati

Tūlītējai lietošanai gatava vienkomponenta, sintētisko kaučuku līme. Cietēšana notiek, iztvaikojot šķīdinātajam.