Līmes

  • 88-M
Apraksts – Drošības dati

Tūlītējai lietošanai gatava vienkomponenta, sintētisko kaučuku līme. Cietēšana notiek, iztvaikojot šķīdinātajam.