09.12.2011.

SIA TENACHEM ir vienojies ar biedrību “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” par sadarbību kopīga ES Struktūrfondu projekta realizāciju programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” realizācijā.

ES atbalstīti projekti04.11.2011.

SIA TENACHEM uzsācis pētniecības projekta(-u) īstenošanu kompetences centrā SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia”, kas 2011.gada 5.aprīlī noslēdza līgumu par projekta „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” īstenošanu ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”. Sīkāka informācija www.pcccl.lv

ES atbalstīti projekti

02.09.2011.

SIA TENACHEM 2011.gada 2.septembrī ir noslēdzis līgumu Nr.L-ĀTA-11-0708 ar v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “Dalība izstādē “MIR STEKLA 2011″” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

ES atbalstīti projekti

15.08.2011.

SIA TENACHEM 2011.gada 20.jūlijā ir noslēdzis līgumu Nr.L-ĀTA-11-056 ar v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “Dalība izstādē “PRIMUSS: WINDOWS, DOORS & PROFILES 2011″” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

ES atbalstīti projekti
06.01.2011

Biedrība „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” (LAĶĪFA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2011.gada 06.janvārī noslēdza līgumu Nr. L‑APA-10-0025 par projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai”, projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/009, īstenošanu.

Projekta mērķis ir ar uzņēmumu tiešu dalību savu nodarbināto kvalifikācijas celšanai nozarei svarīgās jomās, izveidot uz zināšanām un pieredzi balstītu cilvēkresursu bāzi Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs, tādejādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot nozares uzņēmumu konkurētspēju vietējā un starptautiskajā tirgū.

Projekta iesniedzējs un vadošais partneris ir LAĶĪFA, kura 2009.-2010.gadā veiksmīgi īstenojusi ESF finansētu nozares darbinieku apmācību projektu par kopējo summu 332 905 latu.

LAĶĪFA projektu īsteno sadarbībā ar vairāk kā 40 ķīmijas un ar to saistīto nozaru uzņēmumiem, tajā skaitā arī ar SIA „TENACHEM”.

Projekts tiks īstenots līdz 2013.gada 26.jūlijam, organizējot apmācības šādās jomās – ražošanas inženierzinības un vadība,  datorika, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošana un pārstrāde, darba drošība un aizsardzība, valodu programmas.

Projekts tiek īstenots ES struktūrfondu programmas „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros.

ES atbalstīti projekti