21.04.2015

SIA „TENACHEM” 2015.gada 21.aprīlī ar “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēdza līgumu  Nr.L-ĀTA-15-2745 par projekta “Dalība izstādē “Glasstec 2015″” projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/71/073  īstenošanu „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

ES atbalstīti projekti

13.03.2015

SIA „TENACHEM” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2015.gada 13. martā noslēdza līgumu Nr. L-ĀTA-15-2615 par projekta “Ēku šuvju hermētiķu TENALUX testēšana to marķēšanai ar CE zīmi” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

ES atbalstīti projekti

16.01.2015

SIA „TENACHEM” ir noslēdzis projekta “Inovatīvās divkomponentu sistēmas uz silil-terminētu polimēru bāzes perspektīva pielietojuma hermētiķiem un adhezīviem” (līgums ar VIAA Nr. 2013/0070/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/004) 3. pārskata periodu. Veikti epoksīdu kompozīciju pētījumi, lai noteiktu to piemērotību heterogēnās divkomponentu sistēmās uz sililterminēto polimēru bāzes. Veikti divkomponentu kompozīciju pētījumi, lai noteiktu to funkcionālās īpašības un uzglabāšanas stabilitāti. Veikta atsevišķu komponentu eksperimentālā izstrāde, lai noteiktu komponentu ievadīšanas iespējas nepārtrauktā ražošanas procesā.