23.09.2014

Sadarbībā ar  Vieglās rūpniecības un Uzņēmēju asociāciju, pamatojoties uz  līgumu      Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/003, uzņēmums SIA TENACHEM  2014.gada jūlijā realizēja apmācību ciklu “Ražošanas procesu uzskaite un ieviešana praksē”.

16.09.2014

SIA „TENACHEM” ir noslēdzis projekta “Inovatīvās divkomponentu sistēmas uz silil-terminētu polimēru bāzes perspektīva pielietojuma hermētiķiem un adhezīviem” (līgums ar VIAA Nr. 2013/0070/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/004) 2. pārskata periodu. Veikti epoksīdu kompozīciju pētījumi, lai noteiktu to piemērotību heterogēnās divkomponentu sistēmās uz sililterminēto polimēru bāzes. Veikti divkomponentu kompozīciju pētījumi, lai noteiktu to sākotnējās īpašības un uzglabāšanas stabilitāti. Veikta atsevišķu komponentu eksperimentālā izstrāde, lai noteiktu komponentu ievadīšanas iespējas nepārtrauktā ražošanas procesā.

21.07.2014
SIA „TENACHEM” ir noslēdzis projekta “Inovatīvās divkomponentu sistēmas uz silil-terminētu polimēru bāzes perspektīva pielietojuma hermētiķiem un adhezīviem” (līgums ar VIAA Nr. 2013/0070/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/004) 1. pārskata periodu. Veikti epoksīdu kompozīciju pētījumi, lai noteiktu to piemērotību heterogēnās divkomponentu sistēmās uz sililterminēto polimēru bāzes.

28.04.2014
SIA „TENACHEM” projekta “Inovatīvās divkomponentu sistēmas uz silil-terminētu polimēru bāzes perspektīva pielietojuma hermētiķiem un adhezīviem” (līgums ar VIAA Nr. 2013/0070/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/004) ietvaros pēta epoksīdu kompozīcijas, lai noteiktu to piemērotību heterogēnās divkomponentu sistēmās uz sililterminēto polimēru bāzes.

27.01.2014

SIA „TENACHEM” un Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (VIAA) 2013.gada 27.decembrī noslēdza līgumu Nr. 2013/0070/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/004 par projekta “Inovatīvās divkomponentu sistēmas uz silil-terminētu polimēru bāzes perspektīva pielietojuma hermētiķiem un adhezīviem” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

27.01.2014

SIA „TENACHEM” 2014.gada 17.janvārī ar “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēdza līgumu nr. L-ĀTA-14-1922 par projekta “Dalība izstādē “Vitrum 2013″”  īstenošanu „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

ES atbalstīti projekti