15.06.2012

SIA “TENACHEM” ir noslēdzis ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līgumu Nr.L-JPR-11-0122 par projekta “Poliuretāna hermētiķa jaunas inovatīvas līnijas iegādei. Notiek iekārtu piegāde no iekārtas ražotāja un paralēli notiek iekārtas montāža ražošanas cehā. Plānotais projekta izpildes termiņš – 2012. gada beigas.
ES atbalstīti projekti

12.12.2012

SIA “TENACHEM” ir noslēdzis ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līgumu Nr.L-JPR-11-0122 par projekta “Poliuretāna hermētiķa jaunas inovatīvas līnijas iegādei. Notiek intensīva iekārtu montāža, programmēšana un instalācijas izveidošana. Plānotais ražošanas procesa sākums – 2012. gada 18. decembris.
ES atbalstīti projekti

26.09.2012

SIA “TENACHEM” ir noslēdzis ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līgumu Nr.L-JPR-11-0122 par projekta “Poliuretāna hermētiķa jaunas inovatīvas līnijas iegāde ražošanas procesa būtiskai maiņai un būtiski uzlabota produkta Tenaglas 7 ieviešanai ražošanā”. Plānotais projekta izpildes termiņš – 2013.gada 26.marts.

ES atbalstīti projekti

20.09.2012.

SIA TENACHEM, sadarbībā ar LTRK, kā projekta (Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/013)  realizētāju (LIAA līgums Nr. L-APA-10-0016), piedalās projekta  „ Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” realizācijā,  ar ES savienības Struktūrfondu līdzfinansējumu.

ES atbalstīti projekti

11.09.2012.

SIA TENACHEM 2012.gada 27.jūlijā ir noslēdzis līgumu Nr.9.2-1.1/5932SF ar v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “Dalība izstādē “InterBudExpo 2012″” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

ES atbalstīti projekti

23.03.2012.

SIA TENACHEM 2012.gada 23.martā ir noslēdzis līgumu Nr.L-ĀTA-12-0896 ar v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “Dalība izstādē “VITRUM 2011″” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

ES atbalstīti projekti