Projekti

18.09.2017

Projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/005; Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim;

Pētījums tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros. Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs aptver trīs zinātniskos virzienus:

  • Viedie materiāli – maina savas īpašības atkarībā no ārējās vides stimuliem. Šeit ietilpst viedie materiāli un pārklājumi, kā arī nanomateriāli un nanotehnoloģijas. Viedo materiālu pielietojums ir plašs un sedz vairākas ekonomikas nozares.
  • Biotehnoloģija – bioloģijas un tehnikas nozare, kas izmanto dabiskās bioloģiskās sistēmas (piemēram, mikroorganismus), lai ražotu bioloģiski nozīmīgas vielas. Šajā virzienā tiek plaši izmantoti fermentācijas procesi un dzīvi organismi. Viena no svarīgām jomām ir biodegvielas un bioenerģijas ražošana, kas ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu tēmu.
  • Vides virziens ietver jomas, kas saskaras ar vides piesārņojuma samazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;

VII cet. ietvaros paveiktie darbi:

  1. ceturksnī veikti industriālie testi ar hermetizējošā maisījuma sastāva prototipu uz poliuretāna bāzes ar manuālu iestrādes iekārtu stikla pakešu ražotnē Beļģijā, kur tika novērotas stabilas ekstrūzijas īpašības industrijas standartiem atbilstošas ekspluatācijas īpašības pēc 24h cietēšanas. Nepieciešams pilnveidot cietēšanas ātrumu pēc komponentu samaisīšanas, kas tiks realizēts 8 ceturksnī variējot ar katalizatora koncentrācijas gradientu pilotpartijām un turpināsies testi Tenachem industriālajā R&D laboratorijā ar līdzvērtīgu manuālo stikla pakšu hermetizējošo sastāvu iestrādes aparatūru.

Noslēgti 2 nomas līgumi Laboratorijas iekārtu nomai.

Sastādīts pētījuma plāns un prasības ārpakalpojuma testam pētījuma ietvaros lietotajām pildvielām un to maisījumu cietās fāzes analīzei Latvijas Universitātes Ķimijas Fakultātē.

Veikti 2 komandējumi:

1) Tikšanās mātes uzņēmuma Soudal Beļģijā pētniecības Laboratorijā ar tehnoloģiju konsultantu, saņemtas rekomendācijas eksperimentālo sastāvu projektēšanai un funkcionālo izejmateriālu integrēšanai sistēmā, kas uzlabo hidrolītisko stabilitāti pēc Uv starojuma ekspozīcijas.

2) Pie stikla pakešu ražotāja PROFEL Beļģijā, lai izvērtētu eksperimentālā produkta atbilstību undustrijas standartiem, un nepieciešamības gadījumā iespējams veikt sastāva pilnveidi pirms produkta ieviešanas rūpnieciskā ražošanā.

Pēc 7 pētījuma ceturkšņiem ir definēta eksperimentālā receptūra uz poliuretāna bāzes, kurai jāveic iestrādes īpašību optimizācija un 7 – 8 ceturkšņa ietvaros jāievieš rūpnieciskā ražošanā un pēc atbilstības sertifikātu saņemšanas ~2019 gadā pilnībā jākomercializē!