Projekti

18.09.2017

Projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/005; Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim;

Pētījums tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros. Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs aptver trīs zinātniskos virzienus:

  • Viedie materiāli – maina savas īpašības atkarībā no ārējās vides stimuliem. Šeit ietilpst viedie materiāli un pārklājumi, kā arī nanomateriāli un nanotehnoloģijas. Viedo materiālu pielietojums ir plašs un sedz vairākas ekonomikas nozares.
  • Biotehnoloģija – bioloģijas un tehnikas nozare, kas izmanto dabiskās bioloģiskās sistēmas (piemēram, mikroorganismus), lai ražotu bioloģiski nozīmīgas vielas. Šajā virzienā tiek plaši izmantoti fermentācijas procesi un dzīvi organismi. Viena no svarīgām jomām ir biodegvielas un bioenerģijas ražošana, kas ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu tēmu.
  • Vides virziens ietver jomas, kas saskaras ar vides piesārņojuma samazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;

V cet. ietvaros paveiktie darbi:

Turpinās eksperimentālo hermetizējošo sastāvu modelēšana un īpašību novērtēšana pēc vecināšanas UV starojumā pie paaugstināta mitruma. Identificētas vielu grupas, kas būtiski uzlabo hermetizējošā sastāva adhezīvās saites stiprību pēc vecināšanas. Saskaņotas vairākas vizītes pie izejmateriālu piegādātājiem, kas plānotas 6. ceturksnī.

Veikti 2 komandējumi:

1) Pie stikla pakešu hermetizējošo sastāvu izejmateriālu ražotāja Akzo Nobel (Vācijā), tiokola polimēra un provizorisko receptūru saskaņošanai eksperimentālajiem stikla pakešu hermētiķu produktiem.

2) Pie stikla pakešu ražotāja Glass Troesch Ukrainā, lai izgatavotu eksperimentālo stikla pakešu paraugus ilgmūžības un funkcionālo īpašību noteikšanai ar projekta ietvaros izpētītu un izveidotu eksperimentālu hermetizējošā sastāva receptūru.

Pēc 5 pētījuma ceturkšņiem tiek veikta eksperimentālo receptūru kombināciju veikšana lai vienlaicīgi vienā prototipa maisījuma sastāvā varētu apvienot nepieciešamās nākotnes ilgmūžības prasības agresīvā klimatisko faktoru ietekmē un iegūto formulāciju būtu iespējams pārstrādāt uz automatizētām iestrādes līnijām. Tiek veikta eksperimentālo maisījumu mērogošana no Laboratorijas aprīkojuma uz maza izmēra industriāliem maisītājiem.