Projekti

18.09.2017

Projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/005; Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim;

Pētījums tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros. Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs aptver trīs zinātniskos virzienus:

  • Viedie materiāli – maina savas īpašības atkarībā no ārējās vides stimuliem. Šeit ietilpst viedie materiāli un pārklājumi, kā arī nanomateriāli un nanotehnoloģijas. Viedo materiālu pielietojums ir plašs un sedz vairākas ekonomikas nozares.
  • Biotehnoloģija – bioloģijas un tehnikas nozare, kas izmanto dabiskās bioloģiskās sistēmas (piemēram, mikroorganismus), lai ražotu bioloģiski nozīmīgas vielas. Šajā virzienā tiek plaši izmantoti fermentācijas procesi un dzīvi organismi. Viena no svarīgām jomām ir biodegvielas un bioenerģijas ražošana, kas ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu tēmu.
  • Vides virziens ietver jomas, kas saskaras ar vides piesārņojuma samazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;

VIII cet. ietvaros paveiktie darbi:

  1. ceturksnī veikti katalizatora koncentrācijas pilnveides darbi eksperimentāljiem sastāviem uz poliuretāna bāzes , kas divās kārtās testēti uz atomātiskām industriālajām iestrādes līnijām Rumānijā. Testi uzskatāmi par veiksmīgiem, tāpēc sagatavoti paraugi tālākiem ilgtermiņa testiem agresīvā klimatisko faktoru vidē, lai novērtētu adhezīvās un kohezīvās saites noturību pēc ilgstošas UV termālās un hidrolītiskās ekspozīcijas.

Saņemtas un uzstādītas no piegādātājiem 2 nomas iekārtas. Noslēgts līgums ārpakalpojuma testiem ar Latvijas Universitāti cietās fāzes pētījumiem Ķimijas Fakultātē, piegādāti paraugi un sākta rentgenanalīze.

 

Veikti 3 komandējumi:

1) Tikšanās mātes uzņēmuma Soudal Beļģijā pētniecības Laboratorijā ar izejmateriālu piegādātāju Akzo Nobel, pārskatīti polisulfīda hermetizējošā sastāva pētījumu starpposmu rezultāti.

2) un 3) Vizīte pie stikla pakešu ražotāja OLIN SRL Rumānijā, lai izvērtētu eksperimentālā produkta atbilstību undustrijas standartiem, un izgatavoti eksperimentālie stikla pakešu paraugi detalizētam ekspluatācijas īpašību novērtējumam atbilstoši FprEN 1279 prasībām

 

Pēc 8 pētījuma ceturkšņiem ir pabeigta divkomponentu poliuretāna sekundārā hermetizējošā sastāva izstrāde, veiksmīgi izgatavotas vairākas pilotpartijas ražotnē, sagatavoti paraugi produkta īpašību novērtēšanai un sertificēšanai!

Nav sasniegti vēlamie rezultāti polisulfīda hermetizējošā sastāva izstrādes posmā, rezultāti pagaidām neuzrāda industrijā pieprasītās vērtības – produkta izstrāde būs jāturpina pēc projekta noslēgšanās.