Projekti

18.09.2017

Projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/005; Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim;

Pētījums tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros. Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs aptver trīs zinātniskos virzienus:

  • Viedie materiāli – maina savas īpašības atkarībā no ārējās vides stimuliem. Šeit ietilpst viedie materiāli un pārklājumi, kā arī nanomateriāli un nanotehnoloģijas. Viedo materiālu pielietojums ir plašs un sedz vairākas ekonomikas nozares.
  • Biotehnoloģija – bioloģijas un tehnikas nozare, kas izmanto dabiskās bioloģiskās sistēmas (piemēram, mikroorganismus), lai ražotu bioloģiski nozīmīgas vielas. Šajā virzienā tiek plaši izmantoti fermentācijas procesi un dzīvi organismi. Viena no svarīgām jomām ir biodegvielas un bioenerģijas ražošana, kas ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu tēmu.
  • Vides virziens ietver jomas, kas saskaras ar vides piesārņojuma samazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;

IV cet. ietvaros paveiktie darbi:

Iegūti vairāki ilgmūžības testu starprezultāti un identificēta funkcionālo izejmateriālu ietekme uz stikla pakešu sekundārā hermētiķa adhezīvajām un mehāniskajām īpašībām. Balstoties uz iegūtajiem starprezultātiem tiek veikta padziļināta izpēte atsevišķām vielu grupām un realizēti maisījumi ar dažādu koncentrāciju gradientiem. Turpinās saziņa ar izejmateriālu piegādātājiem par papildus laboratorijas vielu paraugu sagādi. Eksperimentālo polimēru sintēzes starpstadiju un gala produktos tiek analizēti sintēzes produktu piemaisījumi, nolīgta ārpakalpojuma laboratorija detalizētai vielu piemaisījumu identificēšanai.

Veikti 2 komandējumi:

1) Pie stikla pakešu izstrādājuma ražotāja Polijā, eksperimentālā produkta plūstamības un iestrādes īpašību noteikšanai ar automatizētu iestrādes līniju;

2) Pie lielākā stikla pakešu un logu izstrādājumu ražotāja Austrijā, lai saskaņotu tehniskās prasības stikla pakešu sekundārajiem hermētiķiem pēc jaunā prEN 1279 standarta pieņemšanas Austrijas reģionā.

Pēc pirmajiem 4 pētījuma ceturkšņiem tiek veikta eksperimentālo receptūru kombināciju veikšana lai vienlaicīgi vienā prototipa maisījuma sastāvā varētu apvienot nepieciešamās nākotnes ilgmūžības prasības agresīvā klimatisko faktoru ietekmē un iegūto formulāciju būtu iespējams pārstrādāt uz automatizētām iestrādes līnijām. Tiek veikta eksperimentālo maisījumu mērogošana no Laboratorijas aprīkojuma uz maza izmēra industriāliem maisītājiem.