Projekti

05.01.2017

Projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/005; Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim;

Pētījums tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros. Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs aptver trīs zinātniskos virzienus:

  • Viedie materiāli – maina savas īpašības atkarībā no ārējās vides stimuliem. Šeit ietilpst viedie materiāli un pārklājumi, kā arī nanomateriāli un nanotehnoloģijas. Viedo materiālu pielietojums ir plašs un sedz vairākas ekonomikas nozares.
  • Biotehnoloģija – bioloģijas un tehnikas nozare, kas izmanto dabiskās bioloģiskās sistēmas (piemēram, mikroorganismus), lai ražotu bioloģiski nozīmīgas vielas. Šajā virzienā tiek plaši izmantoti fermentācijas procesi un dzīvi organismi. Viena no svarīgām jomām ir biodegvielas un bioenerģijas ražošana, kas ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu tēmu.
  • Vides virziens ietver jomas, kas saskaras ar vides piesārņojuma samazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;

III. cet. ietvaros paveiktie darbi:

Turpinās ilgmūžības testi vairākām konceptuāli atšķirīgām eksperimentālo formulāciju matricām agresīvā klimatiskajā vidē. Tiek veikta saziņa ar vairākiem izejmateriālu piegādātājiem par jaunu izejmateriālu integrācijas iespējām sekundārā stikla pakešu hermētiķa sastāvā. Pasūtīti vairāki plastifikatoru, polimēru un piedevu paraugi. Veikti teorētiski receptūru aprēķini, iekļaujot jaunas izejmateriālu klases sastāvā un sastādītas nākamās heterogēno maisījumu formulāciju izgatavošanas un testēšanas sērijas.

Sākta sadarbība ar ārējām testēšanas institūcijām, izsūtīti industriāli izgatavoti stikla pakešu paraugi argona noplūdes ātruma novērtēšanai ar sistēmā integrētu eksperimentālu sekundārā hermētiķa formulāciju. Sagatavoti un nosūtīti testēšanai hermētiķa paraugi savietojamības novērtēšanai ar metāliskiem distanceriem un zemas emisivitātes stiklu pārklājumiem.

Veikti 3 komandējumi:

1) Pie izejmateriālu piegādātāja par jaunu izejmateriālu integrēšanu eksperimentālajās receptūrās, īpašību un paraugu piegādes saskaņošana;

2) Pie stikla pakešu ražotājiem krievijā eksperimentālo receptūru testēšanas saskaņošanai uz industriālajām iestrādes līnijām;

3) Pie Vācijas reģiona standartizācijas asociācijām prasību saskaņošanai par jauniem prEN 1279 normatīviem

 Pēc pirmajiem 3 pētījuma ceturkšņiem identificētas vājās vietas eksperimentālo receptūru izveidē un īpašībām, veikti papildus preventīvie pasākumi produktu pilnveidē, lai nodrošinātu komerciāli realizējamu izstrādājumu.